Rails for Ragnhild in Ulricehamn

September 21st, 2017 § 0 comments § permalink

By the old railway bridge over the Ätran river, you can now hear Rails for Ragnhild for another one and a half week – until Oct 1, 2017.

The installation is open from 6 am in the morning and until 9 pm every night, starting every quarter of the hour.

Here is a glimpse from the bridge. Welcome to Ulricehamn!

You find it here:

Rails uploaded

September 13th, 2014 § 0 comments § permalink

Check out this new upload on Soundcloud – Rails for Ragnhild  

Rails for Ragnhild – Kalvfestivalen

August 7th, 2014 § 0 comments § permalink

Aug 10, Sunday
9, 10 and 11 PM
Meeting point at the church, Kalv, Sweden (map below).

6 and a half years ago, I got the message that my grandmother was dying. When I arrived she was already dead. She lived most of her life close to the railway. Maybe this is why, at the end of her life, I sometimes found her sitting in her room, waiting for the train. As if her room was a train station. This Sunday I will make a tribute to her. Rails for Ragnhild is a way for me to give my grandmother a more beautiful station to wait for that train to come – something I often wished for her. The sound installation is a part of a musical walk in the beech forest at the Kalv Festival.

Meeting point for the walks is the church in Kalv. It starts at 9, 10 and 11. Most welcome Sunday Aug 10!

Söndagen 10 aug
9, 10 och 11
Mötesplats är kyrkan i Kalv

För drygt 6 och ett halvt år sedan nåddes jag av beskedet att min mormor låg för döden. Jag hann inte fram. Hon levde den största delen av sitt liv vid en järnvägsräls. Kanske var det också därför som hon ibland i slutet av sitt liv satt på sitt rum och väntade på tåget, som om hennes rum på demens-hemmet var en tågstation. På söndag gör jag en hyllning till henne. Rails for Ragnhild är ett sätt för mig att ge mormor en finare station att vänta på – något som jag ofta önskade henne. Ljudinstallationen är del av en musikalisk naturvandring i bokskogen på Kalvfestivalen.

Vandringarna börjar vid kyrkan kl 9 10 och 11. Välkommen till Kalv den 10 augusti!